O službi

U okviru Službe za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje obavljaju se sledeći poslovi: obavlja kompleksnu multidisciplinarnu zdravstvenu zaštitu iz domena gotovo svih grana medicine kod pacijenata sa poremećenim i ugroženim vitalnim funkcijama.

Službu za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno čine unutrašnje organizacione jedinice:

Odsjeci:

Ambulante: