Anesteziološka ambulanta

U okviru Anesteziološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: obavljaju se poslovi preoperativne pripreme pacijenata za operativne zahvate, informisanje pacijenata; preoperativna korekcija poremećaja srčanog ritma, tonusa te acidobaznog i elektrolitnog disbalansa, predlaže terapija za sva bolna stanja, vrši blokada pojedinih nerava.